www.Toplulu.comwww.Toplulu.net
【七殿泰山王】

善有善報 惡有惡報
諸善奉行 諸惡莫做

 七殿泰山王司掌大海之底。西北沃燋石下,熱惱大地獄。週圍廣五百由旬,並另設十六小地獄。

 一、搥恤自吞小地獄
 二、冽胸小地獄
 三、笛腿火逼坑小地獄
 四、枒權抗髮小地獄
 五、犬咬脛骨小地獄
 六、燠痛哭狗墩小地獄
 七、則頂開額小地獄
 八、頂石蹲身小地獄
 九、端鴇上下啄咬小地獄
 十、務皮豬拖小地獄
 十一、弔甲足小地獄
 十二、拔舌穿腮小地獄
 十三、抽腸小地獄
 十四、騾踏貓嚼小地獄
 十五、烙手指小地獄
 十六、油釜滾烹小地獄

 凡在陽世,煉食紅鉛陰棗人胞,酗酒悖亂。浪費無度。搶奪略誘略賣。盜取棺內衣飾,取死屍骨殖為藥。離散他人至戚。將養媳賣與他人為婢妾。任妻溺女。悶死私孩。朋賭分財掉帛,師長教導不嚴。誤人子弟。不顧輕重上下。拷打門徒婢僕致令暗傷得病。魚肉鄉里。裝醉違悖尊長,枉口嚼舌,尖酸搬鬥,變生事端者,逐細查明,在此熱惱大地獄內提出,發交何重小獄受苦。滿日轉解第八殿收獄查治。

 人間服藥。何物不可取用,將禽獸蟲魚。活活殺命而治病,已大壞其心矣。迺服紅鉛,及婦人陰中之棗。胞臍之類,豈不更壞其心。但食此等穢物。則口舌與婦女之陰戶無異。雖在世多般行善。若誦經咒。非獨無功。且有大罪。冥主斷難寬貸。凡聞此勸者。速宜戒之。只有買放生靈百萬。或從今戒殺。每早漱口。念誦佛號。臨終必有淨孽使者。以燈照除臭穢。得消前愆。

 人間有竊取被火燒死人骨。及私孩皮肉全身。製配合藥。并竊死屍蠋髏骨殖。買賣為藥。更有遍偷成擔。堅實者。買賣為器具。枯鬆者。擂粉燒窯等用。如是之人。在於陽世。即曾行有功於世之事。勾入陰司。其功別扺他過。本過冥王決不輕減。發入熱惱大地獄。或再發入何小獄受苦之後。應知照第十殿。發往為人之時。割去耳眼手足嘴唇鼻孔之類。使其殘缺一二件報之。如世人有犯過此等惡事者。即肯懺悔。永不再犯。若遇貧難死亡者。購買棺木,或勸助收殮多屍,其家灶神,在於勾使鬼役牌票之上,點一黑點,到時,准免此報。

 人間偶有荒歉之處,失食倒斃,且有尚未氣絕者,乃割其肉以作饅頭糕餅之餡,而賣與人食。心狠若是,凡割買賣人肉者。解到之時。冥王將犯發交各獄添受諸刑,痛苦四十九日,應請加刑之後,知照第十殿冥王註冊,轉知第一殿冥王,添列生死薄內,發生人道者,使為餓殍。畜生道者。使見穢棄之食。難得入嘴,而餓死報之。除將此等罪魂,不准抵免下世受報之外,凡有誤食之人。過後復食者。亦應報受下世為人,或為畜類。使其咽喉作腫。腹雖餓極飲食皆不能進而死。凡知覺而不復食者。情有可原。

 如遇歉歲。捐資賑濟,或煮粥施食。或將升合之米給貧,或設薑豆濃湯 。在於要路,以救片時,若能令人得此種種實惠者,非惟此過全消。暗增今世現在之善報。更增來生之福壽。以上三條,係本殿文武各判會議二條。大獄使司,亦擬一條,各奏核入本殿議內。吾仍另錄係各判司獄之所擬。附奏天帝批准,照擬並載玉歷,通行各判司獄記名陞賞。復諭人間作孽之事。諸神固已逐件議擬,但尚有如軍政公務儀禮,私造各違禁等情,其未能盡悉者。概遵陽世,帝王國法所定律例,治罪之外,倘有逃躲。移累 他人者,泣諭糾察速報等司,准訴顯應。欽遵欽此。

 世間男婦。若於三月二十七日,持齋北向,立誓懺悔。鈔傳全卷,勸化人間者,准免本殿諸苦。

【提醒您:平時孝順父母、平時多為善助人,冥中自有因果、得善報!】一殿秦廣王二殿楚江王三殿宋帝王四殿五官王五殿閻羅王六殿汴城王七殿秦山王
八殿都市王九殿平等王十殿轉輪王轉 劫 所孟 婆 神枉 死 城血 污 池回 十殿閻羅 首頁回 首 頁

品味人生資訊網 Toplulu.com © 1998 . All Rights Reserved.
1999.9.9 建置