www.Toplulu.comwww.Toplulu.net
【官祿宮2】

左前額的中央部,上至髮往下至印堂,官祿宮又稱:事業宮;官祿者,位居中正

位置髮際以下、印堂以上
屬於整個額頭
髮際太低、額頭太小此乃生平無大志之相
端正豐隆
 1. 乃顯官場或事業可隱定。
 2. 豐隆乃顯官場或事業可平步青雲或可鴻圖大展。
額高者
 1. 額頭寬廣,乃顯為人聰明理智,心胸寬大。
額頭高凸為人聰明傲氣,看高、不看低
額高廣闊
 1. 乃具聰明才智,心胸開朗,能得眾欽,易揚名環宇
 2. 官場或事業易隱定,致而精神和物質無憂
額高寬闊紅潤乃家境優越,聰明才智過人,能揚名海外。
額高耳輪大為人好動,不安於室
額頭飽滿乃負責進取之相
額頭飽滿不高廣為人有責任心,能全心照顧家庭。男者為良夫、女者為賢女。
額寬廣、額角成垂直此乃聰明才智、學識淵博之相
額有橫紋此乃為人有情義之相。
驛馬位高「頭上角骨武候封」,他必需走動,往外闖決不能靜下來,東奔西跑,事業發展更大。
額隆平闊、驛馬位高此乃年青得為官場、事業奔波之相
額部圓、骨氣豐滿此乃多愁善感之相
天庭飽滿
 1. 天庭飽滿者,乃顯少年隆昌
 2. 天庭飽滿寬廣者,乃顯為人處積極、魄力,專於職務和事業。
 3. 天庭飽滿,若佐串骨角起,乃善於交際。太陽骨線起,乃具藝術天份。
塌陷者
 1. 若塌陷者,乃顯官場或事業有阻滯。
 2. 若塌陷者,乃顯命運正逢逆境坎途。
 3. 男命額頭逢驛馬宮陷,乃顯官場或事業升職變遷皆阻滯。
額有傷不易得到父親的助力
額頭歪斜、傷痕、惡痣此乃不宜為官或創業之相
額頭有疤或惡痣
 1. 官祿宮有損或痣,乃易與人口舌之爭。
 2. 官祿宮有損或痣,不宜為官,適宜宗教、藝術事業。
 3. 官祿宮有損,慎防雙親或家中意外。
 4. 官祿宮有損或痣,夫妻得相忍持家。
懸斜紋沖破
 1. 此乃為人較神經質,人緣欠佳之相。
 2. 此乃為人個性頑強霸氣之相。
 3. 此乃易生意外災厄之相。
有橫紋截過
 1. 此顯少年環境不佳、勞苦。
 2. 此顯好個性不定、喜惹是非。
 3. 此顯心神不定、睡眠不足之相
額上三橫紋
 1. 上紋為天紋,能得祖業之助力或得長輩之助力。
 2. 中紋為人紋,能得同事或平輩之助力。 友人的來往
 3. 下紋為地紋,能得下屬或晚輩之助力。
額頭亂紋乃顯少年老成,喜充英雄、喜惹是生非之相
官祿宮氣色
 1. 官祿宮若氣色青,慎防憂慮事與官司。
 2. 官祿宮若氣色赤,慎防刑傷與囹圄災厄。
 3. 官祿宮若氣色黑暗,慎防失職、疾厄、破財、官司。
 4. 官祿宮若氣色黃、紫,必能事事順心。
女命
 1. 額高日月角起,乃主見、聰明、能幹、好強之女性。
 2. 額頭右高於左,乃與父薄緣。
佐串骨
  佐串骨高高聳成線,此乃聰明才智過人、記憶力超強、體力過人之相;若為女命,得防男女失和之慮。
天倉氣勢優美能於早年於官場或事業得志,名揚四海。回 首 頁

品味人生資訊網 Toplulu.com © 1998 . All Rights Reserved. 2003.3.3 建置