www.Toplulu.comwww.Toplulu.net

陰陽相水

您若孝順父母、懂得感恩行善,老天爺冥冥中肯定會佑您、肯定會有貴人顯現助您
您若逢運勢不順、被鬼魅纏身、不旺財丁的陰宅、住宅、公司、工廠,盡可找網主

  看風水常云:﹝登山看水口,入穴看明堂﹞、﹝得水為上,藏風次之﹞、﹝有山無水休尋地、有水無山亦可截﹞。足見﹝水﹞於陰陽風水中之重要性。水之禍福應速,山之禍福稍遲。水有來有去,有水床,有水口。水親朱雀,纏玄武,繞青龍,包抄白虎為養陰之水。水若迴旋、水若到堂、水若上階、水若拱背、水若入懷、水若彎抱、水若囊聚,則均為上吉之水。經曰:逆水一滴,勝於萬脈。

  山忌粗惡,水喜潛澄,縱橫、似織,始有眷戀之情。匯澤如湖,在其經穴之處
,看其左右前後,如見水三橫四直,彎曲交流,猶如織帛,此為砂戀水,水戀砂,
有如夫婦相隨不肯離異之狀。水到明堂或左或右,可知砂水交會之勢。但需辨水的
出入,向何方朝會,或出於大江,或出於大湖,俗云:楊楊悠悠,顧我欲流。大地
必有逆龍之水,好地必有逆砂之流。龍逆水如夫婦交感:萬川同歸者,親而又親,
來而不去者,戀而再戀。水若彎曲如有情,如九曲水,為秀水,卻為外應而地結於
內、尤為貴重;三臺朝案,橫擺當前,而穴結於前,越靠前者越快發,水深處民多
富,水淺處民多貧,水聚住、人丁眾,水散處、人不住,此乃陰基相水之法。池塘
水有生成者、蓄積財祿,穴前親最吉。若妄開池塘、則傷殘池發龍氣,主必招凶。

  龍若住,水口狹,若不住,定寬闊。氣怪形,論得水。五龍落,四水聚,真血脈,真生氣,變環曲折,水格之貴。直流直去,下濺莫取。水主財,主祿。水為地脈之血,血脈周流而不停止,日夜不息,盡歸於海。水喜動,不動則聚,聚則血盈,如人得祿,故日財祿。水來之處謂之天門,如水來不見源流,曰天門開。水去處為地戶,不見水去,曰地戶閉。水主財,門開則財來,戶閉則用之不盡。水深處為財大,淺處則財小,水口即門戶也。水出之處有兩山高聳,貴地也,有如交鎖為妙。水口高聳緊夾,此處地為最大,水口平低且寬,此處地為輕微。有龜、獅、象等重重把守,四水環繞,此乃富地。

  風水看地之妙訣先取龍氣,龍氣旺則人丁興旺。次取水聚,水聚則財巨,三取砂秀,砂秀則官高文秀;四取局園,局園則富貴悠遠。大風富甲之鄉,大都為山環水抱,彎曲有情之地也。﹝登山看水口,入穴看明堂﹞凡水來處謂之天門,水去處謂之地戶,此乃風水術相水的基本常識,也是選地定局時要明確的首要問題,但如何定水口呢?首先要考慮隨龍水,即是元辰水上找水口(主水口)其次在元辰水不上堂的情況下,則考慮在界龍水上找水口。而後再依次考慮幹水、支水、近水、遠水,但收水的原則是先親後情,先大後小,先近後遠。然、水之形態千變萬化,如下詳述相水口訣: 一、水大不宜盪。二、水去不宜瀉。三、水高不宜跌。四、水朝不宜沖。五、水近不宜割。六、水遠不宜小。七、水橫不宜反八、水抱不宜裹。九、水低不宜停。十、水對不宜斜。

  只有遵循相水口訣,始能定好水與水口,否則相水一錯、全盤皆錯!倘若只顧理氣,一心為了讓旺水上堂,或前移後縮,或挨左挨右移動穴位來改移水口的相對 位置,若此、前移是穴,後縮亦是穴,左移是穴,後挨亦是穴,豈有真穴可言?身為地理風水師,確定水口,或為使旺水上堂,迎神避煞、應該可通過改變立向。

∼隨時新添新訊息、歡迎隨時進站瀏覽∼

品味人生資訊網 Toplulu.com © 1998 . All Rights Reserved.